Blog

Company's news & events

2024-026 Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi ve İnfografik Yayımlandı

22/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 026   VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR REHBERİ VE İNFOGRAFİK YAYIMLANDI 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi ve İnfografik yayınlandı. Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi için tıklayınız. Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış…

Read more

2024-025 Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü ve İnfografik Yayımlandı

22/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 025   GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BROŞÜRÜ VE İNFOGRAFİK YAYIMLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü ve İnfografik yayınlandı. Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve…

Read more

2024-024 Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik Yayımlandı

21/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 024   MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ VE İNFOGRAFİK YAYIMLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik yayınlandı. Menkul Sermaye İradı Elde Eden…

Read more

2024-023 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 023   ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI     165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş ve uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.  …

Read more

2024-022 Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 022   DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ YAYINLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi yayınlandı. Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi için tıklayınız.     Bilgilerinize sunarız Alternatif Bağımsız…

Read more

2024-021 Kira Ödeyenler İçin Hazırlanan Kira Bildirim Formu Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 021   KİRA ÖDEYENLER İÇİN HAZIRLANAN “KİRA BİLDİRİM FORMU” HAKKINDA DUYURU     Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler…

Read more

2024-020 Hazır Beyan Sistemi Broşürü Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 020   HAZIR BEYAN SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYIMLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat elde edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Hazır Beyan Sistemi Broşürü yayınlandı. Hazır Beyan Sistemi Broşürü için tıklayınız.     …

Read more

2024-019 İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

19/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 019   İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI     16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapılmasına…

Read more

2024-018 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

12/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 018   164 NO.LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ İLE VERGİ KESİNTİSİ YAPMAKLA SORUMLU TUTULANLAR TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ YENİ BİR BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR UZATILMIŞTIR     10 Şubat 2024 tarihli ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar…

Read more

2024-017 KDV Tevkifatı Uygulamasındaki 2.000 TL’lik Alt Sınır, Fatura Düzenleme Sınırı Olarak Yeniden Belirlendi

12/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 017   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI   10/2/2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) ile; -7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde yapılan…

Read more

2024-016 Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayımlandı

05/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 016   KAZANÇLARI BASİT USULDE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI REHBERİ YAYIMLANDI   Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/A maddesine göre, basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Basit usule tabi mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de…

Read more

2024-015 İhale Kararları Hk. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

29/01/2024 SİRKÜLER 2024/ 015 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI   Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) 27.01.2024 tarihli ve 32442 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.     Bilgilerinize sunarız Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. …

Read more