Blog

Company's news & events

2024-078 Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Yayımlandı

23/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 078   ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER BROŞÜRÜ YAYIMLANDI 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenen ödeme emri hakkında açıklamaların yer aldığı “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Broşürde; Kamu alacaklarının takip ve tahsili, Ödeme emrinin niçin…

Read more

2024-077 Enflasyon Düzeltmesi İşlemlerinde Kullanılacak 2024 Ocak-Haziran Aylarına Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları Belirlenmiştir

22/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 077   170 NO.LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ İLE ENFLASYON DÜZELTMESİ İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK 2024/OCAK-HAZİRAN AYLARINA AİT ORTALAMA TİCARİ KREDİ FAİZ ORANLARI BELİRLENMİŞTİR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici…

Read more

2024-076 2024/2. Dönem Kurum Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır

17/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 076   2024/2. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK Bilanço usulünde defter tutan ve Tek Düzen Hesap Planı kullanan mükelleflerin 2024/2. dönem kurum geçici vergi ve gelir geçici vergi beyannamelerinde cari döneme ilişkin bilanço bilgilerini beyan etmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle “Beyanname Düzenleme Programı’nın güncellenmesi…

Read more

2024-075 30.06.2024 Döviz Kurları

09/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 075   30.06.2024 DÖVİZ KURLARI   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD Doları 32.8262 32.8853 32.8032 1 Euro 35.1284 35.1917 35.1038 1 İngiliz Sterlini 41.4365 41.6525 41.4074 1 Avustralya Doları 21.7642 21.9061 21.6640 1 Danimarka Kronu 4.7029 4.7260 4.6996 1 İsviçre Frangı 36.4135 36.6473 36.3589 1 İsveç…

Read more

Ücretlilerle İlgili Hadler

ÜCRETLİLER İLE İLGİLİ HAD VE ORANLAR Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları (2024 Yılı) 110.000 -TL ‘sına kadar % 15 230.000 -TL ‘nın 110.000 -TL ‘sı için 16.500 -TL Fazlası için % 20 870.000 -TL ‘nın 230.000 -TL ‘sı için 40.500 -TL Fazlası için % 27 …

Read more

2024-074 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru

05/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 074   BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DUYURU 3/7/2024 tarihinde (bugün) yayımlanan 161 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı olan Defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıkları tek…

Read more

2024-073 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste, ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin (5) Numaralı Fıkrası Uyarınca Güncellenmiştir

05/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 073   4760 SAYILI ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTE, ÖTV KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (5) NUMARALI FIKRASI UYARINCA GÜNCELLENMİŞTİR 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu…

Read more

2024-072 İndirilecek Kdv Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

02/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 072   İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikle, indirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak olan liste girişlerinde mutlaka yeni…

Read more

2024-071 Mali Tatil Dönemi Başladı

02/07/2024 SİRKÜLER 2024/ 071   MALİ TATİL DÖNEMİ BAŞLADI 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanununa göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Bu kapsamda, Mali Tatil…

Read more

2024-070 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) numaralı Fıkrası Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hk. Sirküler Yayımlandı

28/06/2024 SİRKÜLER 2024/ 070   531 SIRA NO.LU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) VE (B) BENDİ UYARINCA BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRELERİNİN MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLERDE UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki…

Read more

2024-069 Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

17/06/2024 SİRKÜLER 2024/ 069   ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAYAN ŞİRKETLERDE ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 2023 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel kurul ve yönetim organınca esas alınacak finansal tabloların belirlenmesidir. (2) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa,…

Read more

2024-068 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 562) Resmi Gazete’de Yayımlandı

12/06/2024 SİRKÜLER 2024/ 068   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 562) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI 562 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde değişiklik yapılmak suretiyle, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve…

Read more