Ağustos 1, 2023

2023-051 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Ek Vergi İle İlgili Genel Tebliğ (Seri No 3) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

18/04/2023

SİRKÜLER

2023 /

051
 

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 15/4/2023 TARİHLİ VE 32164 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrasında yapılan düzenleme ile kurumlar vergisi mükelleflerine bir defaya mahsus ek vergi ihdas edilmiştir.

Bu kapsamda, ek verginin mükellefleri, 2022 hesap dönemindeki kurumlar vergisi beyannamelerinde; indirim, istisna veya indirimli kurumlar vergisi beyan eden kurumlar vergisi mükellefleridir. Ancak, 6/2/2023 tarihi itibarıyla; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.

Anılan düzenleme uyarınca ek verginin kapsamına giren indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisi matrahları üzerinden %10 oranında ek vergi alınacaktır. İştirak kazançları istisnası ile yurt dışından elde edilen ve %15 oranında vergi yükü taşıyan istisna kazançlarda ise ek vergi oranı %5 olacaktır.

Verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içerisinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ay içerisinde olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenecektir.

Bu Tebliğ ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası hükmü uyarınca ödenecek ek vergiye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Anılan Tebliğde özetle;

  • Ek verginin mükellefleri,
  • Ek verginin konusu,
  • Vergiden muaf olanlar ile verginin konusuna girmeyen istisna ve indirimler,
  • Verginin hesaplanması, beyanı ve ödenmesi

hususları başta olmak üzere verginin uygulamasına yönelik çeşitli açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.