Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmeti

3568 Sayılı Kanun gereği firmaların yıllık faaliyetleri, vergi mevzuatı çerçevesinde konusunda tecrübeli denetim ekiplerimiz tarafından belirli periyotlarla sürekli denetlenmekte ve yıllık mali tabloları ile yıllık beyannameleri tasdik edilmektedir. Tasdik sonucu düzenlenen Raporlar Vergi dairesine teslim edilmektedir.
Bu kapsamda hizmet verdiğimiz firmalara müşavirlik ve vergi danışmanlığı hizmetini de ücretsiz olarak sunmaktayız.

Kdv, Ötv İade Raporu Hi̇zmeti̇

Gerek KDV ve gerekse ÖTV mevzuatı gereği istisna işlemlere ilişkin olarak oluşan vergi iadesi incelemeleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılarak Rapora bağlanmakta ve firmaların iade talepleri için gerekli raporlama hizmeti uzman kadrolarımız tarafından yerine getirilmektedir..

Vergi̇ İti̇raz Ve Uzlaşmaları

Çeşitli sebeplerle inceleme geçiren firmaların inceleme müşavirliklerinin yürütülmesi, uzlaşma görüşmelerine katılarak ihtilafın çözülmesine katkı sağlamak veya itiraz safhalarında itiraz dilekçelerinin hazırlanarak gerekli cevap ve savunmaların hazırlanması yönünde hizmetler verilmektedir.

Di̇ğer Deneti̇m Ve Tasdi̇k Hi̇zmetleri̇

Kanun gereği resmi dairelere ve bankalara verilecek her türlü tespit ve tasdik raporlama çalışmaları ile diğer özel konularda denetim, değerleme, fiyatlandırma, tasfiye, devir ve birleşme işlemleri ile fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Bağımsız Denetim Hizmeti

Kamu Gözetim Kurumu Tarafından yetkilendirilmiş olan Şirketimiz, kadrosundaki lisanslı denetçi ve denetçi yardımcıları ile;

*Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi firmaların,

*Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna tabi firmaların,

*Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız denetime tabi tutulan firmaların,

*Kurumsal Finansman için yurt içi ve yurt dışı kredi kurumları ile ilişkide olan firmaların yıllık ve ara dönem denetim ve raporlama hizmetlerini vermektedir.

*Ayrıca firmaların mali tablolarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS-IFRS) ve USGAAP standartlarına çevrim işlemleri gerçekleştirilmektedir.)

Yönetim Danışmanlığı Ve Organizasyonu Hizmeti

Müşavi̇rli̇k Ve Vergi̇ Danışmanlığı Hi̇zmeti̇

Tam tasdik kapsamında olmayan fakat talep eden firmalara vergi ve diğer mali konulardaki sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Bu hizmetimiz, telefon veya internet ortamında veya firma ziyaretlerinde yüzyüze soruların cevaplanması ve yapılan toplantılarla mali ve vergisel sorunların çözümü şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Yöneti̇m Danışmanlığı Hi̇zmeti̇

Gerek yönetim yapısında aksaklıklar ve yetki karmaşalarının yaşandığı şirketlerde, gerekse yeni kurulan şirketlerde yönetim yapısının reorganizasyonu, organizasyon şemasının hazırlanması, görev ve yetki tanımlarının yapılması, prosedür ve yönetmeliklerin hazırlanması idari personel ihtiyacının karşılanması gibi destek hizmetler verilmektedir.

Mali̇ Açıklamalar Ve Si̇rküler Hi̇zmeti̇

Mali mevzuattaki gelişmeler ve uygulamaya yönelik açıklamalar, mevzuatla ilgili pratik bilgiler ve mali yükümlülük takvimi, tüm müşterilerimize internet aracılığı ile ücretsiz gönderilmektedir.
Müşterilerimizin yöneticileri ve muhasebe, mali işler departmanlarındaki çalışanlarının uygulama ve mevzuata yönelik soru ve destek talepleri de uzman denetçilerimiz tarafından karşılanmaktadır.