Ücretlilerle İlgili Hadler

ÜCRETLİLER İLE İLGİLİ HAD VE ORANLAR
Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları (2024 Yılı)
110.000 -TL ‘sına kadar % 15
230.000 -TL ‘nın 110.000 -TL ‘sı için 16.500 -TL Fazlası için % 20
870.000 -TL ‘nın 230.000 -TL ‘sı için 40.500 -TL Fazlası için % 27
3.000.000 -TL nın 870.000 -TL ‘sı için 213.300 -TL Fazlası için % 35
3.000.000 -TL üzerinin 3.000.000 -TL ‘sı için 958.800 -TL Fazlası için % 40

Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları (2024 Yılı)
110.000 -TL ‘sına kadar % 15
230.000 -TL ‘nın 110.000 -TL ‘sı için 16.500 -TL Fazlası için % 20
580.000 -TL ‘nın 230.000 -TL ‘sı için 40.500 -TL Fazlası için % 27
3.000.000 -TL nın 580.000 -TL ‘sı için 135.000 -TL Fazlası için % 35
3.000.000 -TL üzerinin 3.000.000 -TL ‘sı için 982.000 -TL Fazlası için % 40

Asgari Ücret (yeni)
01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası Brüt aylık 20.002,50 TL
Net aylık 17.002,12 TL

SGK Taban – Tavan Ücret
01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası Taban Ücret (Günlük) 666,75 TL
Taban Ücret (Aylık) 20.002,50 TL
Tavan Ücret (Günlük) (7,5 katı) 5.000,63TL
Tavan Ücret (Aylık) (7,5 katı) 150.018,90 TL

Kıdem Tazminat Tavanı ( Yıllık ) (GVK:25/7)
01.01.2024 – 30.06.2024 tarihleri arası 35.058,58 TL
01.07.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası 41.828,42 TL

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı ( Aylık ) (GVK:25/4)
-İstisna en fazla iki çocuk için uygulanabilir.
0-6 Yaş Diğerleri
01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arası 216,84 TL 108,42 TL
01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arası 254,90 TL 127,45 TL
01.01.2024-30.06.2024 tarihleri arası 380,44 TL 190,22 TL
Vergiden Müstesna Yemek Yardımı (GVK:23/8)
01.01.2023 tarihinden itibaren KDV hariç (Günlük) 110,00 TL
01.01.2024 tarihinden itibaren KDV hariç (Günlük) 170,00 TL

Sakatlık İndirimi Tutarları (01.01.2024 tarihinden itibaren)
I. Derece Sakatlar Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar için 6.900,00 TL
II. Derece Sakatlar Çalışma gücünün asgari % 60-79 ’unu kaybetmiş olanlar için 4.000,00 TL
III. Derece Sakatlar Çalışma gücünün asgari % 40-59 ’unu kaybetmiş olanlar için 1.700,00 TL

İşsizlik Sigortası Prim Kesintileri
İşçi Payı % 1
İşveren Payı % 2
Devlet Katkı Payı % 1

Yıllık Ücretli İzin Hakkı
Hizmet süresi 1 – 5 yıl olanlar (5 yıl dahil) 14 İşgünü
5 – 15 yıl olanlar (15 yıl hariç) 20 İşgünü
15 yıl ve daha fazla olanlar 26 İşgünü

İhbar Süreleri ve Tazminatı
Hizmet süresi 6 aydan az olanlar 2 Hafta veya 2 Haftalık Ücret
6-18 ay olanlar 4 Hafta veya 4 Haftalık Ücret
18-36 ay olanlar 6 Hafta veya 6 Haftalık Ücret
36 aydan fazla olanlar 8 Hafta veya 8 Haftalık Ücret

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu
Özürlü işçi (en az %40 işgörmezlik raporu) 50 ve daha üzeri işçi

çalıştıranlarda(Özel)

% 3
Özürlü işçi (en az %40 işgörmezlik raporu) 50 ve daha üzeri işçi çalıştıranlarda(Kamu) % 4

4/a (SGK) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam

(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1-6,5 1-6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası Primi 1 21-27,5 37,5-43