Ağustos 1, 2023

2022-005 İhracat Bedellerinin %25’inin TCMB’ye Satışına İlişkin Uygulama Yürürlüğe Girmiştir

04/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

005
 

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN TCMB’YE SATIŞINA

İLİŞKİN UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

 

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) uyarınca ihracat bedellerinin 180 gün içinde Türkiye’ye getirilmesi zorunludur. Bankalar, bu kapsamda yurda getirilen dövizler için ihracat bedeli kabul belgesi düzenlemektedir. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar TC Merkez Bankası “İhracat Genelgesi”nde yer almaktadır.

İhracat Genelgesine aşağıdaki madde eklenmiştir:

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB (İhracat Bedeli Kabul Belgesi)’ye veya DAB (Döviz Alım Belgesi)’a bağlanan ihracat bedellerinin %25’i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.”

Merkez Bankası tarafından web sitesinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin Ek:1 Maddesi Kapsamında T.C. Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı”nda yukarıda yer verdiğimiz ek maddenin uygulama ayrıntıları düzenlenmiş olup, ek maddenin 3 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. İhracat Genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

 

İhracat Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Ek Maddeyle ilgili Uygulama Talimatına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.