2024-064 Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarının Arttırılması Hk. Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

30/05/2024 SİRKÜLER 2024/ 064
 
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARLARININ

SON ARTIRIM TARİHİ 31.12.2026 OLDU

29/5/2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarının son artırım tarihi 31.12.2026 oldu.

 

Buna göre Md. 17 ;

 

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler, sermayelerini 31/12/2026 tarihine kadar 332 nci ve 580 inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltirler, aksi halde infisah etmiş sayılırlar. Çıkarılmış sermayesi en az iki yüz elli bin Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar.”

Ayrıca aynı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı.

 

Söz konusu Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.