2021-055 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hk. Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

04/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

 

055

 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HK. YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile;

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkındaki yönetmelikte ve hamiline yazılı pay senetleri düzenlemeleri bakımından bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili yönetmelik için tıklayınız

28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı resmî gazete’de yayımlanan anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.