Ağustos 1, 2023

2021-050 Kira Ödemelerinde Uygulanan %10 Stopaj Oranına İlişkin Sürenin 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 4063) Resmi Gazete’de Yayımlandı

02/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

050
 

KİRA ÖDEMELERİNDE UYGULANAN %10 STOPAJ ORANINA İLİŞKİN SÜRENİN 31.07.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI 4063) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

02/06/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4063 karar ile;

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında;

  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında;

  • Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70),
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine,

 

uygulanan stopaj oranının %20’den %10’a düşürülmesine ilişkin uygulama 31/05/2021 tarihinden 31/07/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

 

İlgili karar metni için tıklayınız

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.