Ağustos 1, 2023

2022-001 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont ve Avans Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı

03/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

001
 

02.01.2022 TARİH VE 31707 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE REESKONT VE FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

Söz konusu Tebliğ ile 31.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

 

-Reeskont işlemlerinde uygulanacak olan faiz oranı %15,75’den %14,75’e,

 

-Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %16,75’den %15,75’e,

 

Düşürüldü.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.