Ağustos 1, 2023

2023-095 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 1.8.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı

02/08/2023

SİRKÜLER

2023 /

095
 

BAZI ÜRÜNLERDEN TAHSİL EDİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARININ, 1/8/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 7449)

 

 

 

Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının, 1/8/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlgili karara ve ekli listeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.