Ağustos 1, 2023

2022-122 Elektronik Ortamda Beyan Rehberi Yayımlandı

20/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

122
 

ELEKTRONİK ORTAMDA BEYAN REHBERİ YAYINLANDI

 

Vergiye gönüllü uyumu güçlendirmeye yönelik olarak Başkanlığımızca sunulan teknoloji tabanlı elektronik hizmetler; mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, vergi beyannameleri ve bildirimlerin, dilekçe, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalinin sağlanmasının yanı sıra denetim, arşivleme ve istatistik değerleme işlemlerinde hız, zaman ve yer tasarrufu sağlamaktadır.

Bu kapsamda, mükelleflerin elektronik ortamda yapabileceği vergilendirme işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Elektronik Ortamda Beyan Rehberi” hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehberde;

  • Beyannamelerin elektronik ortamda verilebildiği sistemler,
  • Elektronik sistemlerden hangi beyannamelerin verilebildiği,
  • Sistemlerde kullanılacak şifreler,gibi konularda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

Elektronik Ortamda Beyan Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.