2021-098 E-Arşiv Fatura Portalı Özel Entegratör Sistemleri İle Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu GİB Tarafından Yayınlanmıştır

01/10/2021

SİRKÜLER

2021 /

098
 

E-ARŞİV FATURA PORTALI ÖZEL ENTEGRATÖR SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYON VE UYGULAMA KILAVUZU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR

 

 

509 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.2.4.3. E-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” Başlıklı Bölümü Kapsamında Başkanlık İle Gerekli Entegrasyonu Sağlayan Özel Entegratörlerin Sistemleri Aracılığı İle de Söz Konusu Faturaların Düzenlenebileceği İfade Edilmiştir.

 

İlgili Kılavuza Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.