2021-067 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form BA BS Bildirimlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

05/07/2021

SİRKÜLER

2021 /

067
 

7326 SAYILI KANUN UYGULAMALARI KAPSAMINDA FORM BA BS BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.07.2021 tarihli duyuru ile;

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış olup, ilgili Genel Tebliğin VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler başlıklı bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde; Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444); yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.