2020-090 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

25/09/2020

SİRKÜLER

2020 /

090
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.