Ağustos 1, 2023

2020-092 Faiz Ödemeleri ve Kar Paylarında Tevkifat Oranları Değişti

30/09/2020

SİRKÜLER

2020 /

092
 

29.09.2020 TARİHLİ VE 3032 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 30.09.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, Türk lirası cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile kar payları üzerinden yapılan tevkifat nispetleri 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere vadelerine göre yeniden belirlenmiştir.

Anılan Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.