2023-032 Nakdi Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı ve Diğer Bazı Konular Hk. 21 Seri No.lu KV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

01/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

032
 

21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 01/03/2023 Tarihli ve 32119 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

-10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranının %75 olarak uygulanması ile 5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı uygulanacağına,

-10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre, 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettiği kazançların %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceğine,

– 32/B maddesine göre, sermayesi işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususunun netleştirilmesine

ilişkin açıklamalara yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 01/03/2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.