Ağustos 1, 2023

2021-015 Finansman Gider Kısıtlaması Hakkındaki Karar (Karar Sayısı 3490)Resmi Gazete’de Yayımlandı

04/02/2021

SİRKÜLER

2021 /

015
 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HAKKINDAKİ KARAR (KARAR SAYISI 3490)

 

4 Şubat 2021 – Resmî Gazete- Sayı : 31385

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

3/2/2021 TARİHLİ VE 3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10‘unun gider olarak indirilmesi kabul edilemez

MADDE 2– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10‘unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilemez.

MADDE 3– Bu Karar, 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlgili karar metni için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.