Ağustos 1, 2023

2020-101 İşten Çıkarma Yasağının 17.11.2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hk

27/10/2020

SİRKÜLER

2020 /

101
 

22/05/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/11/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3135)

 

27 Ekim 2020-Resmî Gazete- Sayı: 31287

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkür Kanunun geçici 10uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.