Ağustos 1, 2023

2021-029 Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hk. Karar

18/03/2021

SİRKÜLER

2021 /

029
 
16 Mart 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31425

 

KURUL KARARI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNDAN:

KARAR

Karar Tarihi : 11/03/2021

Karar No : 2021/238

Toplantı Sıra Sayısı : 2021/11

Konu Özeti : Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması

——————————————————————–

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan : Prof. Dr. Faruk BİLİR

Üyeler : Tamer AKSOY, Bayram ARSLAN, Hasan AYDIN, Şaban BABA,

Dr. Ayşenur KURTOĞLU, Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

———————————————————————-

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi gösteren salgın nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

 

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,
  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.