Ağustos 1, 2023

2022-112 Covid Kapsamında Kesilen İdari Para Cezaları Hk. Seri B Sıra No16 Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

28/11/2022

SİRKÜLER

2022 /

112
 

SERİ:B SIRA NO:16 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Geçici madde ile 1593 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kanun kapsamında COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11/3/2020 tarihinden itibaren geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tespitlere istinaden idari para cezası verilmemesi, verilmiş idari para cezalarından tebliğ edilmemiş olanlarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların tahsil edilmemesine, tahsil edilmiş olanların ise iade edilmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Hazırlanan bu Tebliğ ile 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.