2022-110 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk. VUK Genel Tebliği (Sıra No542) Resmi Gazete’de Yayımlandı

25/11/2022

SİRKÜLER

2022 /

110
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO542) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

2022 yılına ait olup çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılması ve 2022 hesap dönemi sonu itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemeye dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı %122,93 olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.