2021-046 E-Fatura İptal, İhtar ve İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır

18/05/2021

SİRKÜLER

2021 /

046
 

E-FATURA İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e- Fatura uygulamasında düzenlenen faturalar için düzenleyicisi ve faturanın muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş faturaların elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul esas ve sürelerin belirtildiği “e- Fatura Uygulaması İptal, İhtar-İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlandı.

Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.