2020-011 Beyanname, Bildirim Ve Formların Sadeleştirilmesine İlişkin Çalışma

23/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

011
 

BEYANNAME, BİLDİRİM VE FORMLARIN SADELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA

 

Başkanlığımızca, mükellef odaklı, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışımız çerçevesinde, tüm beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilerek sadeleştirilmesi ve daha kolay ve hızlı şekilde doldurulabilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Bu kapsamda ilgili beyanname, bildirim ve formlara ilişkin değerli görüş, öneri ve katkılarınızı 14/02/2020 tarihine kadar, beyanname@gelirler.gov.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusudur.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.