2022-048 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV’ler Hk. 5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

048
 

5614 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

26/05/2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş olup, anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2206.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları” isimli mallar hariç olmak üzere, 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.