2021-044 E-Belge İptal, İhtar ve İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır

04/05/2021

SİRKÜLER

2021 /

044
 

E-BELGE İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul esas ve sürelerin belirtildiği “e- Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar-İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayımlandı.

Söz konusu Kılavuza ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.