2021-052 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Uygulanan Sıfır Oranlı Eğlence Vergisi Uygulamasına ilişkin sürenin 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hk. Karar (Karar Sayısı 4061)

03/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

052
 

YERLİ VE YABANCI FİLM GÖSTERİMLERİ İÇİN UYGULANAN SIFIR ORANLI EĞLENCE VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN SÜRENİN 31.07.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HK. KARAR (KARAR SAYISI 4061)

 

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3320 sayılı Karar ile, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan vergi oranları ile ilgili 97/10349 sayılı Bakanları Kurulu Kararı’na geçici madde eklenmek suretiyle, yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %0 olarak belirlenmişti.

02.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4061 sayılı karar ile bu tarih 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili karar metni için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.