2023-103 Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hk. 160 Sayılı VUK Sirküleri Yayımlandı

22/08/2023

SİRKÜLER

2023 /

103
 

MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİ MÜCBİR SEBEP SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA VERMESİ GEREKEN MÜKELLEFLERİN VERGİ LEVHASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA 160 SAYILI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılan mükelleflerin vergi levhalarının, uzatılan beyanname verme süresinin son gününe kadar verilen beyannamelerde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulması ve 1 aylık süre içerisinde mükellefler tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılmasına ilişkin Sirküler yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.