Ağustos 1, 2023

2020-095 Mükellefiyet Kaydının Terkini Hk. VUK Tebliği Yayımlandı

08/10/2020

SİRKÜLER

2020 /

095
 

520 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 7 EKİM 2020 TARİHLİ VE 31267 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Bu Tebliğle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.