Ağustos 1, 2023

2020-098 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Deği…

13/10/2020

SİRKÜLER

2020 /

098
 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiş ve yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır. (9.10.2020 Tarihli ve 31269 Sayılı Resmi Gazete)

Sözkonusu yönetmeliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.