2020-057 23.05.2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Finansman Bonolarında ve Bazı Kira Sertifikası Kazançlarında Stopaj Oranı %15 Oldu

27/05/2020

SİRKÜLER

2020 /

057
 

23/05/2020 TARİHLİ VE 2569 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 24/05/2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, finansman bonoları ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir.

Anılan Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.