2020-013 Elazığ ve Malatya İllerinde Mücbir Sebep Haline İlişkin Basın Açıklaması

27/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

013
 

ELAZIĞ İLİ SİVRİCE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMİN MÜCBİR SEBEP KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24.1.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Mücbir sebep süresince;

  • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri
  • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
  • motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri

uzatılmıştır.

Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.