2022-047 Yerli ve Yabancı Film Göstermeleri Eğlence Vergisi Hk. 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

047
 

26.05.2022 TARİHLİ VE 5613 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (C) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/5/2022” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.