Ağustos 1, 2023

2020-002 İhracat,İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

02/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

002
 

İHRACAT,İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAAL. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA DAİR KARAR

 

İhracat,İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılamasına Dair Karar’ın Yürürlüğe Konulmasına; 261 Sayılı Kanunun 1 inci ve 474 Sayılı Kanunun 2 nci Maddeleri ile 2976 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Karar Verilmiştir.

Karar İçin tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.