2021-111 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu

29/11/2021

SİRKÜLER

2021 /

111
 

2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

 

2021 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.