Ağustos 1, 2023

2022-027 Mevduat Faizleri, Kar Payı İle Bazı Gelir ve Kazançlarda İndirimli Tevkifat Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatıldı

01/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

027
 

31/03/2022 TARİHLİ VE 5360 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 01/04/2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/3/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile;

-Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi,

-Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranının yürürlük süresi,

-Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi

30/6/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.