2022-120 Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

19/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

120
 

KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.