2022-129 TL Cinsinden Mevduat Hesaplarındaki Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

29/12/2022

SİRKÜLER

2022 /

129
 

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN

TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6618)

 

Bilindiği üzere, 4921 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL cinsinden mevduat hesaplarına uygulanacak stopaj oranları düşürülmüş ve uygulamanın geçerlilik tarihi son olarak 31.12.2022 olarak belirlenmişti.

 

29.12.2022 Tarih ve 32058 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6618 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30.06.2023 tarihine kadar uzatıldı.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.