2023-080 6802 Sayılı Gider VK. Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

07/07/2023

SİRKÜLER

2023 /

080
 

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUNDA YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİNİN TESPİTİ HK. 28/8/1998 TARİHLİ VE 98/11591 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7345) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.