Ağustos 1, 2023

2021-017 Serbest Bölgelerde Yurt Dışına İhraç Oranı 2020 Yılı İçin FOB Bedelinin En Az %80’i Olarak Uygulanması Hk. Karar (Karar sayısı 3516) Resmi Gazete’de Yayımlandı

08/02/2021

SİRKÜLER

2021 /

017
 

SERBEST BÖLGELERDE YURT DIŞINA İHRAÇ ORANI 2020 YILI İÇİN FOB BEDELİNİN EN AZ %80’İ OLARAK UYGULANMASI HK. KARAR (KARAR SAYISI 3516) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

6 Şubat 2021-Resmî Gazete -Sayı : 313871

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına; 3218 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlgili karar metni için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.