2022-014 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

24/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

014
 

252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNE YÖNELİK TESPİT OLUNAN HADLER 2022 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 

Buna göre; 2022 yılı için

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı için tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL, mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL olarak tespit edildi.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.