Ağustos 1, 2023

2021-059 E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İlgili İhbar ve İhtarların GIB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hk. Duyuru

14/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

059
 

E-BELGE UYGULAMALARINDA İPTAL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İHBAR VE İHTARLARIN GIB BİLGİ SİSTEMLERİNE BİLDİRİM USULLERİ HAKKINDA DUYURU

 

11/06/2021 tarihinde Gelir İdare Başkanlığı’nda yayımlanan e-Belge uygulamalarında iptal işlemleri ile ihbar ve ihtarları hakkında duyuru yayımlanmıştır.

 

İlgili duyuru için tıklayınız.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.