2021-086 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

23/08/2021

SİRKÜLER

2021 /

086
 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

18/8/2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Değişiklik yapılan ana başlıklardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Sigortalı sayılanlar
 • Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, İşyeri bildirgesi
 • İşyeri sicil numarası
 • İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler
 • İşyerinin nakli, devri, intikali
 • İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması
 • Sigortalılara verilecek olan istirahatlar
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması
 • Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali
 • Ölüm Geliri
 • Sevk işlemleri
 • Malûllük aylığı başvurusu ve istenecek belgeler
 • Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyası
 • Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları
 • Ölüm toptan ödemesi ve ihyası
 • Borçlanmaya ilişkin süreler
 • Gelir aylıklarının ödeme dönemi ve ödeme tarihleri
 • Gelir aylıklarının ödeme şekli ve ödeme merkezleri
 • Yoklama işlemlerinin kapsamı
 • Kanunun 4/1. maddesinin (a), (b), (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
 • Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması
 • Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme
 • Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler
 • Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler
 • Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı
 • 2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
 • 5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler
 • Aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.