Ağustos 1, 2023

2022-105 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 10.11.2022 Tarihinden İtibaren Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği Hk. Duyuru Yayımlanmıştır

BİRLEŞME, DEVİR, TASFİYE DÖNEMİ, TAM BÖLÜNME VE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE VERİLMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır. 10.11.2022 tarihinden itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.