Ağustos 1, 2023

2022-016 7352 Sayılı Kanun İle Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi ve Kur Korumalı Mevduata Bazı Şartlar Dahilinde Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi

31/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

016
 

7352 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Sözkonusu Kanun’un 1.maddesiyle Enflasyon Düzeltmesi uygulaması 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Kanun’un 2.maddesiyle şirketlerin 31.12.2021 tarihinde bilançolarında mevcut yabancı paralarını veya altın hesaplarını Kur Korumalı Mevduat Hesabına çevirmeleri halinde yararlanabilecekleri kurumlar vergisi istisnasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Söz konusu Kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin Uygulama Tebliği henüz yayımlanmamıştır.

Söz konusu Kanun’da yer alan düzenlemelere, ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.