2020-071 Gekap Beyannamesinin 4 Ağustos 2020 Tarihine Kadar Verilmesi ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekmektedir

27/07/2020

SİRKÜLER

2020 /

071
 

2020 1.DÖNEM GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN 4 AĞUSTOS GÜNÜNE KADAR VERİLMESİ VE TAHAKKUK EDECEK KATILIM PAYININ AYNI SÜREDE ÖDENMESİ HAKKINDA

 

Konu: 2020/I. Dönem Gekap (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği”nde yapılan değişikliklerden birisi GEKAP beyannamesinin verileceği dönemlerin değiştirilmesi olmuştu.

2020 Yılı Beyan Dönemleri aynı tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında ise 2020 yılına münhasır olmak üzere altışar aylık dönemler halinde belirlenmiştir.

Buna göre 2020 yılında beyanlar altı aylık dönemler şeklinde aşağıdaki gibi yapılacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süreleri, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve aynı süre içinde ödenmiş olması olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2020/I. Dönem beyannamesinin Temmuz ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. 31.07.2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle beyanın ve ödemenin en geç 04.08.2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) yapılması mümkün olabilecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.