2021-120 Devlet Tahvili, Hazine Bonusu ve Bazı Kira Sertifika Kazanç ve Gelirlerinde Stopaj Oranı %0 Oldu

22/12/2021

SİRKÜLER

2021 /

120
 

21.12.2021 TARİHLİ VE 4937 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 22.12.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4937 sayılı Karar ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Karara Geçici Madde 4 eklenmiştir. Geçici Madde 4 ün yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranların %0 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.