2022-057 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10 Oldu

13/06/2022

SİRKÜLER

2022 /

057
 

5729 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

10/6/2022 tarihli ve 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden % 10,”

Bu itibarla, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10 olarak tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.