Ağustos 1, 2023

2020-018 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No7) Resmi Gazete’de Yayınlandı

11/02/2020

SİRKÜLER

2020 /

018
 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO7) RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

 

9/2/2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde, 1/3/2020 tarihinden itibaren ise diğer illerde uygulamaya başlanılabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.