Ağustos 1, 2023

2020-030 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

20/03/2020

SİRKÜLER

2020 /

030
 

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ila 7 nci maddeleriyle ihdas edilen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.