2020-110 Eğlence Vergisi Oranları Hk. 22.12.2020 Tarihli ve 3320 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayıml…

24/12/2020

SİRKÜLER

2020 /

110
 

22/12/2020 TARİHLİ VE 3320 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

 

22/12/2020 tarihli ve 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki “9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.